Document sobre el protocol d’acollida per a l’alumnat desplaçat i nouvingut, aprovat per Resolució de 5 de juny de 2018 per la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport).

En aquest document, trobareu les indicacions a seguir per tal de preparar la rebuda i organitzar una resposta a les necessitats de l’alumnat que s’incorpora. Més enllà d’això, aquest document pretén facilitar-vos la tasca amb algunes idees i recursos.