Generalitat Valenciana – Informació de la Conselleria de Justicia, Interior, i Administració Pública

Alacant

Centre de recepció i acolliment: Ciutat de la Llum
Av. de Jean Claude Combaldieu, s/n
Per a ser atés/a és necessari sol·licitarcita prèvia: 91 047 44 44 (24 h)
En aquest centre es pot sol·licitar protecció temporal i obtindre en 24 hores
permís de treball i residència.
L’assistència jurídica gratuïta es presta per 2 advocats/des de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats d’Alacant (ICALI), assistits/des per 2 traductors/es

 

Castelló de la Plana

Centre de recepció i acolliment: Comissaria Provincial de la Policia Nacional
C/ Riu Sella, 5
Per a ser atés/a és necessari sol·licitar cita prèvia:
castellonprotecciontemporal@policia.es
En aquest centre es pot sol·licitar protecció temporal.

 

València

Centre de recepció i acolliment: Comissaria Provincial de la Policia Nacional
C/ Bailén 9.
Per a ser atés/a és necessari sol·licitar cita prèvia:
valenciaproteccioninternacional1@policia.es
En aquest centre es pot sol·licitar protecció temporal.